Ansvarlige ledere i FDF Mammen

Som ledere har vi et stort ansvar i forhold til de børn vi møder i FDF. Vi er forbilleder og rollemodeller og lægger rammerne for den måde vi er sammen på. Samværsreglerne er lavet for at forebygge mod ethvert overgreb på børn og unge. Herunder selvfølgelig seksuelle. Men reglerne er også lavet for at tage hensyn til det enkelte barn og for at undgå, at der opstår uretmæssig mistanke mod en FDF leder.

1: Weekendture og lejre
På weekendture og lejre deltager der, som hovedregel mindst to voksne ledere og helst af forskelligt køn. Vi tilstræber at indkvartere piger og drenge hver for sig. Vi respekterer børnenes blufærdighed ved omklædning og badning, og sørger for at drenge og piger altid har mulighed for at vaske og bade hver for sig.

2: Vores sprog
Vi ønsker at møde hinanden med en ordentlig omgangstone båret af respekt og tillid. Ledere og børn skal tale pænt og respektfuldt til hinanden uden sjofle tilråb eller nedsættende bemærkninger.

3: Kæresteri
Det er til enhver tid forbudt for ledere at stå i et kæresteforhold til kredsens medlemmer under 18 år, også selvom det ikke indebærer seksuel omgang med medlemmet. Se i øvrigt Straffeloven §223. Dog er det tilladt for seniorer at indgå i et kæresteforhold til andre seniorer, da en senior aldrig vil kunne fungere som leder for en anden senior.

4: Det Centrale Kriminalregister
Det er et krav, at alle FDF Ledere og andre voksne som hjælper til hos FDF Mammen er blevet tjekket for pædofile domme i Det Centrale Kriminalregister. Ansvaret ligger hos kredslederen.

5: Øl, vin, spiritus og stoffer
Ingen i FDF Mammen må medbringe eller indtage øl, vin, spiritus samt euforiserende stoffer til FDF arrangementer. Er lederne på tur eller sammen i anden social sammenhæng, uden børn, må der undtagelsesvis nydes et glas vin eller en øl.

6: Rygning
FDF Huset er røgfrit område, og man ryger ikke i børns påsyn. På lejre og ture gøres det klart, hvor der er et rygeområde. Der ryges ikke under aktiviteter. Personer under 18 år, der ønsker at ryge i forbindelse med FDF-arrangementer, skal have en tilladelse hertil fra sine forældre.

7: Sociale medier
Lederne tager ikke privat kontakt til medlemmer under 18 år på de sociale medier. Accepterer lederen en anmodning gælder samværsreglerne, og man skal også gennem de sociale medier leve op til FDF’s værdigrundlag.

8: Mobiler og lignende
Når vi mødes i FDF Mammen prioriterer vi nærvær med hinanden og dette er ikke foreneligt med overdrevet brug af smartphones. Derfor har vi som udgangspunkt aldrig mobiltelefoner med på lejre og til ugentlige møder.

9: Forbundsskjorten
Vi bærer altid forbundsskjorten, når vi er til FDF - den gør os synlige og styrker vores fællesskabsfølelse. Hvis det sikkerhedsmæssigt ikke er forsvarligt at have forbundsskjorten på, eksempelvis til klatring eller lignende, må den naturligvis undlades.