Sikkerheden om bord

Sikkerheden har selvfølgelig topprioritet for os i FDF Mammen, og det betyder blandt andet:

  • Kanosejlads foregår kun med børn og unge som kan svømme min. 200 meter
  • Alle har deltaget i kæntringsøvelser og kender derudover til god opførsel på vandet
  • Alle bærer redningsveste i signalfarver
  • Derudover ønsker vi accept til sejlads fra forældrene

Kanosamrådets regler for kanosejlads

FDF har tilsluttet sig kanosamrådets regler for kanosejlads. Kanosamrådet er et uafhængigt samråd og netværk, der skal fremme sikkerheden ved friluftsliv med kano i Danmark. FDF er en del af kanosamrådet, og det betyder, at når man er uddannet og certificeret kanoinstruktør, så gælder certificeringen ved alle kanosamrådets medlemmer for eksempel skoler, foreninger med flere.

Uddannede kanoinstruktører

For FDF Mammen vil det sige, at hver gang vi tager på kanotur, hvad enten det er en dagstur eller en tur på flere dage, så skal der være en kanoinstruktør med på turen. FDF Mammens uddannede kanoinstruktører er: Keld, Line, Karen, Jonas og Erik.

Forsikringer

Skulle uheldet alligevel ske er vi dækket ind med de nødvendige forsikringer fra Forbundets side.

Sikkerhedsinstruks

Alle, der arrangerer og står for sikkerheden i forbindelse med erhvervsmæssig passagersejlads, skal udarbejde en sikkerhedsplan. Planen kaldes også for en sikkerhedsinstruks.

Instruksen skal hjælpe os med at oversætte "godt sømandsskab" til gode, sikre løsninger for sejladsen. Samtidig skal sikkerhedsinstruksen give deltagerne (og jer forældre) et overblik over, hvordan vi arbejder med sikkerheden i FDF Mammen.

Vi har naturligvis også i FDF Mammen lavet en sikkerhedsinstruks, som kan læses her.