I FDF Mammen kræver vi ikke, at børnene har noget bestemt udstyr, udover forbundsskjorten.

Når man har taget dolkemærket (som nu er en del af bålmærket), må man have dolk med til møder og på ture. Det er ikke nødvendigt at tage den med til hvert møde, da det faktisk er sjældent, at vi bruger den. Når det sker, skriver vi det i kalenderen og vi har også dolke man kan låne, hvis man ikke selv har.

Sangbogen March og Lejr køber vi i kredsen ca. hvert andet år og uddeler den gratis til alle børn i kredsen. Husk, at skrive navn og kreds bag på sangbogen.

Når man bliver pilt eller ældre, udleverer vi også gratis en lille bog, som hedder "Den Lille Blå". Den er både en medlemsbog, hvor der står en masse om FDF og et lille leksikon, hvor der står en masse, som man kan få brug for på ture, for at løse opgaver, osv.