Der var engang

Sådan starter de fleste eventyr og sådan starter også historien om vores FDF kreds i Mammen. For der var nemlig engang en flok drenge, som hver uge cyklede den lange vej til Bjerringbro, for at være med i FDF i Bjerringbro. Men så i 1959 syntes førstelærer Henry Grove på Mammen skole, at det var synd for disse drenge, at de skulle cykle så langt. Han besluttede derfor at starte sin egen kreds op her i Mammen. I starten holdt vi møderne lidt rundt omkring i private hjem, men snart fik vi lov til at bruge det hus, der ligger ved Mammen Friskole. I starten havde vi hele huset, men efterhånden som kommunen skulle bruge flere og flere værelser til skolen, havde vi kun et lille værelse ovenpå og fyrrummet tilbage.

Dalhytten, Bjerring Hede 53

I mange år kiggede vi i kredsen efter en velegnet hytte, som man kunne bruge til lejrture. Der blev set på flere huse og landejendomme, men ingen var rigtigt velegnede. Så skete der det, at kredsen blev foræret et stykke skov i nærheden af Dalsgård. Et ekstra stykke blev købt til og vi opførte en simpel træhytte, som vi havde haft med på en landslejr. Den var uden vand eller el, men så blev ”Dalhytten” bygget og indviet i sommeren 1986. Vi har siden haft utrolig meget glæde af den hytte til utallige sommerlejre. Vi lejer den også ud til alle der vil leje den i kortere eller længere tid.

Huset, Korreborgvej 6

I Mammen by manglede vi igen et godt sted at holde vore ugentlige møder. En periode lånte vi græsplænen bag Mammen Byvej 77, og derefter lejede vi os ind i kælderen på Mammen Mølle. Men det var lidt trist at være under jorden, så vi kiggede os om efter noget andet. I 2001 købte vi Korreborgvej 6 på en tvangsauktion, ryddede op, satte huset i stand og bruger det den dag i dag.

Tamburkorpset

Hjorthede/Mammen Tamburkorps skulle efter sigende være landets ældste eksisterende tamburkorps. Det startede oprindeligt i FDF Hjorthede, som nu ikke har eksisteret i mange år. Som navnet jo siger, blev det så slået sammen med Mammen. I mange år havde tamburkorpset til huse på Mammen Skole, hvor vi i kælderen havde lejet rummet ved siden af ​​fyrrummet. Tamburkorpset har deltaget i De Danske Årsmøder i Sydslesvig stort set hvert år, bortset fra de sidste få år. Vi har spillet til mange fødselsdage, sølvbryllupper, byfester, med videre.

Tamburkorpset "genopstår" lige for tiden 1 gang om året i forbindelse med "Stafet for Livet". Vi spiller for fuld musik, mens vi går den indledende runde på banen. Se mere her:

Stafet For Livet Bjerringbro

I dag

Er der stadig fuld fart på i FDF Mammen. Vi er en lille kreds, men helt sikkert med store ambitioner. Når vi trækker i forbundsskjorten så har vi det smaddersjovt. Vi bygger huler, laver sæbekassebiler, lærerknap og tar på sommerlejr. Vi bruger vores fantasi og engang i mellem så råhygger vi max. Kom og vær med i FDF Mammen - her er plads til alle.

Kernen i FDF er fællesskabet, både for børn og voksne. Det at lege, hygge, grine og tale sammen, og at blive mødt med respekt uanset baggrund, alder eller evner. Vi tror på potentialet i hvert enkelt menneske, og det præger den måde, vi er sammen på. I FDF vil vi gerne inspirere børn til at tænke kreativt og bruge fantasien. Gennem leg, udfordringer og opfinderi udfordrer vi os selv, og den verden vi lever i.

I FDF møder børn og unge engagerede voksne, der har en holdning til livet. FDF bygger på et kristent livssyn, og vi forsøger at formidle de kristne fortællinger og værdier på en måde, der er relevante for børn, unge og voksne. Det er værdier som f.eks. tolerance, tilgivelse og næstekærlighed. Det er dog ikke et krav, at man tror på Gud, for at gå til FDF. Det er vigtigt for os, at der både er plads til både tro og tvivl.

FDF et godt afsæt i livet. Mange FDF'ere har fået stærke sociale kompetencer i FDF, har lært at tænke ud af boksen, og har sans for at vælge til og fra ovenfor de vigtige ting i livet. FDF giver børn og unge en ballast og et ståsted at møde verden fra.