Vi beder om jeres hjælp

Nu er et halvt års planlægning af renovering af FDF-Husets mure endeligt ved at falde i hak! Vi har nemlig fået bevilget et tilskud fra Viborg Idrætsråd på 73% af udgiften til en murer, der skal renovere syd- og vestsiderne på huset. Det er den side med trappen og mod haven. Der er mange mursten, der er frostsprængte, fuger, der er faldet ud og overliggere over kældervinduerne, der hænger. Alt dette bliver skiftet og repareret. En ny ståltrappe er bestilt!

Vi har sparet penge op det sidste års tid, så der også kan blive råd til nye fuger omkring vinduer og døre, ny ståltrappe, belysning, mv., så det kan blive pænt igen.

Så nu beder vi om hjælp til at få gjort klar til mureren. Han kommer mandag 29. april 2019 og starter arbejdet. Inden da, har vi lovet at:

  • Betontrappen ved fordøren er fjernet
  • Fuger omkring vinduer og døre er fjernet
  • Lampe og sensor er fjernet
  • Tagudhænget er renset af for puds og ekstra brædder.
  • Gammelt beslag til terrassen er fjernet


Derudover vil vi gerne have forslag og hjælp til at gøre pladsen foran huset pænere. Vi vil gerne have vasket vinduerne på den side af huset, der vender ud mod vejen. Vi trænger også meget til at få vasket vinduer udvendigt og pudset dem indvendigt i Dalhytten, så måske er der et hold, der kører derud?

Derfor holder vi en arbejdslørdag ved huset LØRDAG 13. April 2019 9-15. Der vil være noget godt til ganen hele dagen. Hvis man ikke kan komme hele dagen, er man også velkommen til at komme det, man kan.

Keld har betonhammer, forlængerledninger og høreværn, men vi har også brug for et par biler med trailere til at køre betonbrokkerne væk. Vi har brug for en del folk med hobbyknive, skruetrækkere, mv. til at fjerne gummifuger ved vinduer og døre. Vi får brug for en del stiger, da der er højt op til tagudhænget og vinduerne sidder også højt. Derudover får vi nok også brug for nogle paller eller lign., som midlertidig trappe. Ellers er der ingen kaffe og kage!

Giv Keld besked på 40325297 (gerne SMS) og fortæl, hvad I kan bidrage med og om I kan komme og hvor længe. Hvis vi ikke kan nå det hele denne dag eller er for få til det, kan vi blive nødt til at lave en arbejdsdag mere, så vi kan få det lavet inden mureren kommer.